Assessorament
laboral:

Assessorament laboral:

Assessorament en l’àmbit de les relacions laborals. Gestió dels tràmits que han de realitzar les empreses amb l’administració pública i amb els seus treballadors, d’acord amb el marc legal vigent. Assessorament i tramitació en matèria de prestacions. Representació davant dels diferents òrgans administratius i judicials.

Detall dels serveis:

 • Tramitació a la Seguretat Social.
 • Assessorament i confecció de contractes de treball i pròrrogues.
 • Confecció i revisió de rebuts de salari mensuals.
 • Presentació de la liquidació de quotes mensuals a la Seguretat Social.
 • Càlcul de retencions.
 • Presentació de declaracions trimestrals i anuals a l’Agència Tributària.
 • Assessorament i confecció d’escrits de sanció i acomiadament.
 • Règims i Sistemes Especials (Autònoms, Llar, Agraris, Artistes…)
 • Prestacions de la Seguretat Social (Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Prestació per naixement i cura d’un menor…).
 • Pensions No Contributives de Jubilació o Invalidesa.
  Prestacions/subsidis d’atur al SEPE.
 • Assessorament i gestió d’ERTO i ERO.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Assistència i representació als actes de Conciliació davant del CMAC.
 • Assistència i representació davant dels Jutjats Socials.