Assessorament
comptable:

Assessorament comptable:

Servei d’assessorament i confecció de tot tipus de comptabilitats a societats i persones físiques. Estudi i revisió comptable que li permeti obtenir una informació eficient per a la presa de decisions

Detall dels serveis:

  • Confecció i revisió de la comptabilitat.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Confecció dels Comptes Anuals.
  • Confecció de llibres de Comptabilitat.
  • Registres oficials d’IVA.
  • Estudis i anàlisis econòmics i financers.
  • Assessorament comptable permanent o puntual, segons les necessitats de cada client.